Tanggal : 19 Agustus 2018
Pembicara : Bpk. Gembala
Ayat Pokok :Roma 6:17-23

(Roma 6:17-23) Jemaat di Roma dapat mengubah kehidupannya yang semula menjadi hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kunci untuk dapat dimerdekakan dari kehidupan hamba dosa ada pada diri masing-masing jemaat. Selanjutnya, melalui kebenaran yang kita terima, kita mengejar kekudusan

Dalam jaman Esau & Yakub, Esau dapat dilambangkan sebagai Israel jasmani. Sedangkan Yakub merupakan lambang dari Israel rohani. Esau melambangkan kedagingan karena ia memandang rendah hak kesulungan,. Yakub melambangkan roh yang menjadi pewaris berkat kesulungan. Dalam kehidupan saat ini, kita tidak akan dapat menjadi ahli waris, bila kita tetap hidup dalam kedagingan.

(Roma 8:1-17) Jika kita hidup menurut daging, maka kita akan memikirkan hal-hal daging. Bila kita hidup menurut Roh, kita akan memikirkan kebenaran yang akan menghidupkan roh. Untuk selalu hidup dalam roh, kita membutuhkan Yesus yang hidup dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Dengan hidup di dalam Kristus kita berhak menjadi ahli waris janji-janji Allah.

(Roma 8:18) Penderitaan dalam ayat 18 berbicara tentang hawa nafsu / kedagingan. Jika kita tidak menuruti hawa nafsu, kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Hawa nafsu / kedagingan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.

(Roma 8:22) Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Kata makhluk bicara tentang ciptaan. (Kejadian 25:19-26) Allah berfirman saat Ribka mengandung Esau dan Yakub bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Daging harus menjadi hamba dari Roh. Namun sebelumnya harus terlebih dahulu melewati mengeluh dan sakit bersalin.

(Kejadian 21:1-3) Setelah melewati tahap demi tahap, waktu demi waktu dan sakit bersalin, Sara melahirkan Ishak anak perjanjian. Hagar melahirkan Ismael, anak perhambaan / daging (Galatia 4:21-31). Sama seperti Ishak dan Ismael yang tumbuh bersama, kita saat ini hidup di tengah-tengah daging dan Roh. Ayat 29 menyatakan bahwa Daging menganiaya Roh. (Roma 8:22) Segala makhluk sedang mengeluh dan merasa sakit bersalin. Kita sedang mengandung janji-janji Allah. (Ayat 19) Seluruh makhluk ciptaan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.

(Roma 8:29) Semua orang yang ditentukanNya dari semula, akan mengalami kemuliaan dan menjadi serupa dengan gambaran AnakNya, menjadi yang sulung diantara banyak saudara.

(Roma 8:30) Semua yang sudah ditentukanNya, akan dipanggilNya. dibenarkanNya dan pada akhirnya akan dimuliakanNya. Tetaplah bertahan agar kita tidak keguguran, hingga kita melahirkan kemuliaan bersama Kristus

Amin, Tuhan Yesus memberkatiIbadah Umum, 7 Oktober 2018

Tanggal : 7 Oktober 2018
Pembicara : Bpk. Gembala
Ayat Pokok : Matius 16:13-20

Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridNya apa kata orang mengenai Anak Manusia, murid-muridNya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia dan salah seorang dari para nabi (Matius 16:14). Yesus kemudian berkata tentang jemaat yang akan didirikan di atas batu karang. Perkembangan gereja / jemaat tergantung dari apa yang dilepaskan dan apa yang diikat (Matius 16:19).

Yohanes Pembaptis mengikat pelayanannya hanya sebatas penginjilan dan pertobatan, sampai kepada baptisan air. Oleh karena itu, murid-muridnya tidak mengenal Roh Kudus. Dalam pelajaran tabernakel, pelayanan Yohanes Pembaptis hanya sampai di pelataran.

Read more ...

Ibadah Umum, 30 September 2018

Tanggal : 30 September 2018
Pembicara : Pdt. Yos Hartono
Ayat Pokok : Kejadian 1:1

(Kej 1:1) Alkitab diawali dengan ayat yang merupakan pernyataan bahwa Allah adalah yang pertama dan awal mula segalanya. Allah kemudian menciptakan langit, bumi dan segenap isinya. Semua boleh ada, karena ada yang menciptakan, ada yang menata, yaitu Allah. Karena itu, hanya Allah yang harus kita utamakan, bukan ciptaanNya. Semua ciptaan, seberapapun berharganya, tidak akan ada tanpa Allah.

(Kej 1:28-29) Semua yang ada di bumi dihadirkan Allah untuk memfasilitasi kebutuhan kita, bukan untuk diutamakan atau disembah. Jangan lupa bahwa yang utama adalah Allah. Hanya Allah yang patut disembah, diutamakan dan menjadi sumber pengharapan kita.

Read more ...

Ibadah Pelprip, 13 September 2018

Tanggal : 9 Agustus 2018
Pembicara : Bpk. Bondan Abraham
Ayat Pokok : Ibrani 11:30-40

Yosua taat mengikuti perintah Allah mengelilingi tembok Yerikho, sehingga tembok itu runtuh (Ibr 11:30). Setelah Yosua dan bangsa Israel menang pertempuran di Yerikho dan Ai, mereka menjadi terlalu percaya diri, sehingga mereka mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan (Yosua 9:1-15).

Dalam kehidupan kita, seringkali iman kita terganggu oleh kepercayaan tinggi yang terlalu tinggi sehingga kita lupa mengikut-sertakan Tuhan dalam keputusan kita.

Read more ...

INFORMASI IBADAH RUTIN

KOMSEL DOA

  • Senin,15 Okt 2018 di rumah ibu Merci Engka, Villa Melati Mas
  • Rabu, 17 Okt 2018 di rumah ibu Sherly Z, Lippo Karawaci
  • Kamis, 18 Okt 2018 di rumah ibu Ruthy, Nusa Loka BSD, dan di rumah ibu Dewi, Alam Sutera

IBADAH KAUM WANITA

  • Selasa, 16 Okt 2018 di Gereja
DOA PUASA
  • Selasa, 16 Okt 2018 di Gereja
IBADAH RAYON
  • Jumat,, 19 Okt 2018 pukul 19.30 di rumah Kel. Hardi Rita, Villa Melati Mas

NB : Untuk Alamat Lengkap Bisa dilihat di Warta Jemaat / Hubungi Sekretariat Gereja

 

 
INFORMASI TAMBAHAN

PELAYANAN SOSIAL

 

Menerima Pakaian Layak Pakai untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Pakaian dikumpulkan di Sekretariat. Tuhan Memberkati.